Største månedlige oljeproduksjon på fem årVæskeproduksjon 2016 Figur: NPD

Største månedlige oljeproduksjon på fem år

Det ble produsert over 1,7 millioner fat olje i gjennomsnitt per dag på norsk sokkel i juli.

Det er ti prosent mer enn det ble produsert på samme tid i fjor.
Oljeproduksjonen er 9 prosent høyere enn Oljedirektoratets prognose for juli, viser de foreløpige produksjonstallene, som ble presentert tirsdag.
Det ble produsert 322 000 flere fat olje per dag i juli enn i juni, noe som var ventet ettersom det er vanlig at oljefelt stenges for vedlikehold i juni.
Årsaken til den høye produksjonen i juli er at mange felt produserer over forventning, og at oljefeltet Goliat, som startet sin produksjon i mars, nå bidrar betydelig i oljeproduksjonen.
Den totale produksjonen av olje, naturgass og kondensat var på 2,1 millioner fat per dag i gjennomsnitt, og fordelte seg på 1,7 millioner fat olje, 375.000 fat naturgass og 33.000 fat kondensat.
Nyheten er skrevet av EnerWe.no
Til pressemeldingen fra NPD

X