Suncor borer 2 prospekter

Suncor borer 2 prospekter

Like oppunder jul spuddet Suncor en letebrønn for å undersøke prospektene Havfrue og Fomle noen få km vest for Balder-feltet i Nordsjøen.

Letebrønn 25/10-14 S i lisens 571 ble spuddet 19. desember 2015 i følge Oljedirektoratet. Dette er den eneste brønnen som bores i Nordsjøen for tiden.
Målet med brønnen er prospektene Havfrue og Fomle.
Suncors brønn 25/10-13 S ble boret i juni og ligger like i nærheten, men var tørr. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter fra paleocen (Tyformasjonen) og i øvre jura (intra Draupne sandstein). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter (Smith Bankformasjonen).
Prospektene Havfrue og Fomle ligger ca. 9 kilometer vest for Blader.
Varighet for boring samt permanent tilbakeplugging av brønnen er estimert til maksimalt 52 døgn ved funn. Brønnen kan derfor ventes å være ferdig senest i midten av februar.
I tillegg til Suncor, som har 60% eierandel i lisens 571, har Statoil 40 %.

Boreriggen Borgland Dolphin Foto: Borgland Drilling

Boreriggen Borgland Dolphin
Foto: Borgland Drilling

X