Teknisk oljefunn for Aker BP

Teknisk oljefunn for Aker BP

Prospektet Kark påviste opp mot ti millioner fat olje, men operatøren mener funnet ikke er drivverdig.

Prospektet Kark påviste opp mot ti millioner fat olje, men operatøren mener funnet ikke er drivverdig.

På forhånd hadde Aker BP estimert at 2/1-17 S (Kark), ti km sør for Gyda-feltet, kunne ha utvinnbare ressurser  mellom 15 og 48 millioner fat olje.

Men primærmålet, øvre jura Ulaformasjonen, manglet reservoar.

Til gjengjeld var en fem meter tykk oljekolonne i Eldfiskformasjonen i sandsteiner med god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 9 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vurderes som ikke drivverdig, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Kark-prospektet hadde midtre og øvre jura sandsteiner som “targets”.

X