TGS blankt frifunnet Kristian Johansen er CEO i TGS.

TGS blankt frifunnet

Etter å blitt dømt for skattesvik i 2018, er tre parter nå blankt frifunnet i lagmannsretten.

Saken tar utgangspunkt i leterefusjonsordningen på norsk sokkel der Skeie Energy angvivelig skal ha kjøpt seismikk fra TGS kun for å oppnå skattefordeler.

DN skriver dette om bakgrunnen:

I 2009 inngikk Skeie Energy en avtale med TGS om kjøp av seismikk for 300 millioner kroner. I tillegg ble det inngått en intensjonsavtale om kjøp av seismikk for ytterligere 600 millioner kroner. I 2009 alene kjøpte Skeie Energy seismikk for 400 millioner kroner av TGS.

Påtalemyndigheten og skattemyndighetene mente at kjøpesummen som selskapet påberopte som leteutgifter, var fiktiv og et resultat av et avtalt spill mellom oljeselskapet og seismikkselskapet TGS.

Kjøpet av seismikk ga Skeie Energy en utbetaling fra skattemyndighetene på over 290 millioner kroner. Spørsmålet i denne saken var om kjøpet av seismikk ga kostnader for oljeselskapet Skeie Energy som kvalifiserte som slike letekostnader. Skeie Energy har nå skiftet navn til E & P Holding, men er fortsatt eid av Kristiansand-gründeren Bjarne Skeie.

I en pressemelding skriver TGS dette:

«In a unanimous decision by Borgarting Appeal Court issued today, TGS-NOPEC Geophysical Company ASA was acquitted of Økokrim’s charge for alleged contribution to violations of the Norwegian tax law by Skeie Energy AS in connection with tax refunds received by Skeie for purchases of seismic data from TGS in 2009.

The Appeal Court decision follows TGS’ appeal of the Oslo City Court’s split decision of 5 October 2018 in which TGS was found guilty according to the Økokrim charge and sentenced to a fine of NOK 90 million (approximately USD 8.6 million).»

I tillegg til TGS ble idligere finansdirektør i TGS, Arne Helland, samt tidligere administrerende direktør Christian Selmer i Skeie Energy, som begge dømt til fengsel for grovt skattesvik høsten 2018, frikjent av lagmannsretten.

– Vi skal nå gå gjennom dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke dommen til Høyesterett, sier førstestatsadvokat Bender til dn.no.

 

 

X