To milliarder kroner i vasken

To milliarder kroner i vasken

OKEA vil elektrifisere Draugen. På den måten flytter selskapet CO2-utslippene fra plattformen til Europa. Meningsløst.

NRK meldte i forrige uke at OKEA vil elektrifisere Draugen. Strøm fra land skal erstatte gassturbiner som står på plattformen.

– Dette er eit prosjekt på 2,1 milliardar kroner. Vi håper å kunne erstatte gassgeneratorane på Draugen med straum frå land innan 2024. Med det vil vi kunne redusere klimagassutsleppa med omtrent 200.000 tonn i året, seier Ola Borten Moe, direktør for forretningsutvikling i OKEA.

Det Moe ikke sier noe om er hvordan regnestykket er satt sammen.

Poenget er jo at når gassen som skal drive plattformen i stedet blir sendt til Europa og brent der blir utslippene like store. Moe sier heller ikke noe om hvor strømmen skal komme fra. Vindkraft på land?

Vi ber Ola Borten Moe vise oss hele ligningen med en masse ukjente. Så skal vi hjelpe ham med litt realitetsorientering.

Ola Borten Moe må begrunne hvorfor Norges CO2-utslipp reduseres ved å elektrifisere Draugen. Foto: Halfdan Carstens

 

Newer Post
Older Post
X