Tok feil – Hagar var tørr

Tok feil – Hagar var tørr

Ingen olje i Rognformasjonen og Melkeformasjonen.

Repsol Norge AS melder at undersøkelsesbrønn 6306/5-2 er tørr. Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Rognformasjonen (øvre jura) og Melkeformasjonen (øvre jura). Brønnen traff 12 meter tykk sandstein i Rognformasjonen, med god reservoarkvalitet, og 247 eter sandstein i Melkeformasjonen med moderat reservoarkvalitet.
Community was wrong: Another dry well on the NCS

Mer på Oljedirektoratets nettsider

X