Tørr brønn i Nordsjøen Prospektet Gabriel var tørt. Kart: norskpetroleum.no

Tørr brønn i Nordsjøen

Equinor og DNO Norge boret tørt i en undersøkelsesbrønn nordvest for Framfeltet

Operatør Equinor og lisenspartner DNO Norge påtraff ikke hydrokarboner i undersøkelsesbrønn 35/10-6. Det melder Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret ca. 29 kilometer nordvest for Framfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Prospektet, kjent som Gabriel, var estimert å inneholde 5 – 34 millioner fat oljeekvivalenter, som ved eventuelt funn kunne knyttes opp til eksisterende infrastruktur.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligeocen og senpaleocen alder (Intra Balder-og Seleformasjonen sandsteiner).

Det ble ikke truffet på sandsteiner i Balderformasjonen. I Seleformasjonen ble det truffet på sandsteiner med en tykkelse på om lag 40 meter med gode til meget gode reservoaregenskaper.

Brønnen ble boret i utvinningstillatelse 827 S til et vertikalt dyp på 1 907 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Listaformasjonen. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

X