Tørr brønn på GohtaGrafikk: Lundin Norway

Tørr brønn på Gohta

Lundin Norge boret tørt i avgrensningsbrønnen på Gohta-funnet i Barentshavet. Ressursestimatet reduseres.

Lundin Norge avslutter boringen av avgrensningsbrønn 7120/1-5 på olje- og gassfunnet Gohta, som nå har blitt klassifisert som tørr med spor av hydrokarboner, skriver Oljedirektoratet.
Resultatet er at ressursestimatet for Gohta blir redusert, og et oppdatert ressursestimat vil utarbeides i løpet av året basert på alle nye data.
Ressursestimatet har frem til nå ligget på mellom 10 og 21 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje og mellom 5 og 8 milliarder standard kubikkmeter utvinnbar gass, tilsvarende 94 til 182 millioner fat oljeekvivalenter.
Funnet ble påvist på Loppahøyden i Barentshavet i 2013 i kalksteinsbergarter av perm alder.
Hensikten med brønnen var å avgrense den nordlige delen av funnet og undersøke reservoarkvaliteten i kalksteinsbergarter av perm alder og konglomerater av perm-trias alder.
Les pressemeldingen fra Oljedirektoratet

Newer Post
X