Tørr brønn i SentralgrabenenMyrhauk-prospektet ligger på østflanken av Mandalhøyden.

Tørr brønn i Sentralgrabenen

Premier Oils 3/7-10 nordøst for Valhall-feltet fant ikke øvre jura reservoarsandsteiner, og Myrhauk-prospektet var tørt.

Hensikten ned brønnen var å påvise petroleum i øvre og midtre jura reservoarbergarter (Ula- og Bryneformasjonen), skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.
Brønnen påtraff ikke Ulaformasjonen. Bryneformasjonen ble påtruffet med en tykkelse på om lag 110 meter, hvorav 45 meter med moderat reservoarkvalitet.

Les også Rystad Energys oversikt over manglende suksess med årets letebrønner på norsk sokkel: Få og små funn gir svak vekst.

Ytterligere informasjon om prospektet finnes på Wellbet på Geonova.

X