Tørt for Equinor

Tørt for Equinor

I prospektet Gladsheim tett opp til kysten fant Equinor godt reservoar i øvre jura sandsteiner. Men brønnen var "knusk" tørr.

Equinor hadde håp om å påvise opp mot 100 millioner fat olje i prospektet Gladsheim, men brønn 32/4-3 er tørr og uten spor av petroleum, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Sognefjordformasjonen).

I primært letemål traff brønnen på om lag 155 meter mektige reservoarbergarter i Sognefjordformasjonen med om lag 115 meter sandstein av god til meget god reservoarkvalitet.

Sekundært letemål var å påvise gass i midtre og nedre jura, samt øvre trias reservoarbergarter (Brent-, Dunlin- og Statfjordgruppen).

Brønnen fant sandsteiner i jura og øvre trias med mektighet på om lag 60 meter i Fensfjordformasjonen, 35 meter i Krossfjordformasjonen, 40 meter i Nessformasjonen, 45 meter i Johansenformasjonen, 7 meter i Statfjordgruppen og 95 meter i Lundeformasjonen. Reservoarkvaliteten vekslet fra moderat til meget god.

Hensikten med brønnen var også å evaluere reservoarenes evne til å lagre CO2. Det ble derfor samlet inn omfattende mengder data og tatt prøver for å teste forseglingskapasitet til Draupneformasjonen i øvre jura og lagringspotensial for CO2 i reservoarbergartene.

DNO, Lundin og Petoro er partnere i lisensen.

X