Tørt ved Visund

Tørt ved Visund

Equinor fant ikke hydrokarboner verken i jura reservoarbergarter i Cookformasjonen eller i øvre trias reservoarbergarter i Statfjordgruppen.

Brønn 34/8-19 S, en skrå  brønn, påtraff om lag 90 meter tykke bergarter av Cookformasjonen, hvorav  22 meter effektivt reservoar bestående av sandstein med hovedsakelig moderat til god reservoarkvalitet.
Grunnet boretekniske utfordringer ble brønnen ikke boret til det andre letemålet i Statfjordgruppen.
Brønn 34/8-19 S ble boret til 6100 meter målt dyp, og et vertikalt dyp av 3137 meter under havflaten og ble avsluttet i Amundsenformasjonen i nedre jura.
Pressemelding.

Visund
Visund produserer olje og gass fra sandstein av sentrias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen, og av mellomjura alder i Brentgruppen. Reservoarene er i flere skråstilte forkastningsblokker med ulike trykk- og væskesystemer. Reservoarene ligger på 2.900-3.000 meters dyp. Reservoarkvaliteten er stort sett god i hovedreservoarene.
X