Tre blir til ettRoar Tessem er CEO i Pure E&P. Han har tidligere hatt samme posisjon i Spring Energy og Tullow Oil Norway. Nå blir han leder i nye Point Resources.

Tre blir til ett

Pure E&P, Spike Exploration og Core Energy blir slått sammen til ett mellomstort oljeselskap med fokus på norsk sokkel: Point Resources.

Alle tre selskapene er eid av oppkjøpsfond forvaltet av HitecVision.
– Etableringen av Point Resources reflekterer vår tro på de mulighetene som norsk sokkel byr på, sier Harald Solstad, senior partner i HitecVision.
– Målet vårt er å etablere et uavhengig oljeselskap med en kombinasjn av produksjon, feltutvikling og et aktivt leteprogram, og Point Resources vil utgjøre en robust plattform or organisk vekst, sammenslåinger og oppkjøp, sier Solstad.
Det nye selskapet har allerede omfattende aktivitet på norsk sokkel, og vil drive med både leting, utbygging og produksjon, skriver Hitec Vision.
Point Resources vil ha andeler i 57 lisenser på norsk sokkel. Selskapet vil fra starten ha en produksjon av olje og gass på omtrent 10.000 fat oljeekvivalenter per dag, i hovedsak fra feltene Brage, SnorreHyme og Bøyla. Selskapet vil også ha eierandeler i flere oljefunn som forventes bygget ut de nærmeste årene, blant annet Pil (45%), Garantiana (30%), og Snilehorn (17,5%).
I følge Hitec Vision gir dagens markedssituasjon gode muligheter for selskaper med kapital, og selskapet får derfor 3,5 milliarder kroner til videre vekst blant annet gjennom feltutvikling og oppkjøp.
De tre selskapene er omtrent like store, og har tilsammen 77 ansatte. Core og Pure holder til i Oslo, mens Spike er lokalisert i Stavanger.
Roar Tessem, med bred erfaring fra flere oljeselskaper, herunder DNO, Spring Energy, Tullow Oil og nå sist Pure E&P hvor han er adm.dir., blir det nye selskapets CEO, og petroleumsingeniøren ser frem til å lede det nye selskapet.
Han viser til de tre selskapene samlede erfaringen med en god «track record», samt de mulighetene som foreligger i porteføljen av felter, funn og leteareal.
– I kombinasjon med en sterk finansiell posisjon skaper dette en ideell basis for de kommende årene, sier Tessem.

Sammenslåingen av de tre selskapene til Point Resources forventes å bli gjennomført i løpet av første halvår 2016, betinget av endelig godkjennelse fra norske myndigheter.

 

X