Tre brønner bores i NordsjøenTransocean Barents Foto: Tullow Oil

Tre brønner bores i Nordsjøen

Total E&P og Tullow er i gang med å bore to nye letebrønner, og Faroe har startet boringen av avgrensningsbrønn 31/7-1 A på Brasse.

Brønn 30/4-3 S
Total E&P er i gang med å bore letebrønn 30/4-3 S i Martin Linge-området i Nordsjøen.
Arealet i lisensen utgjør en del av blokk 30/4. Utvinningslisens PL 040 ble tildelt i 3. konsesjonsrunde 1. april 1975, og PL 043 den 31.12.1975. Dette er den tredje letebrønnen innanfor arealet i lisensen. Totalt er det boret 16 brønner inkludert sidesteg i Martin Linge-området.

PL 043
Total E&P Norge AS (operatør): 51%
Petoro AS: 30%
Statoil ASA: 19%

Brønn 16/5-6
22. juni ble letebrønn 16/5-6 Rome påbegynt i Nordsjøen.
Arealet i denne utvinningstillatelsen ligger i midtre del av Nordsjøen og er del av blokkene 16/5,6,8 og 9. Brønnen blir boret rundt 30 km sør for Johan Sverdrup-feltet. Dette er den første brønnen som blir boret i utvinningstillatelsen.

PL 776
Tullow Oil (operatør): 40%
Concedo ASA: 20%
Wintershall Norge AS: 20%
Petoro AS: 20%

Brønn 31/7-1 A 
Brønn 31/7-1 A er sidesteg (avgrensningsbrønn) på Brasse.
Olje og gass på Brasse
Arealet i lisensen utgjør en del av blokk 31/7 og 30/9 i PL 740. PL 740 ble delt ut i TFO 2013, 7. februar 2014.

PL 740
Faroe Petroleum (operatør): 50%
Point Resources AS: 50%
X