Tror Spirit vil bore tørt Manglende EM-respons indikerer tørr brønn for 7321/8-2S (Sandia) i Barentshavet. (c) EMGS

Tror Spirit vil bore tørt

Basert på analyse av egne data konkluderer EMGS med at Spirit Energys brønn "Sandia" i Barentshavet i beste fall vil gi et mindre funn.

EMGS har sett på data over prospektet Sandia i Barentshavet og sammenlignet EM-responsen i to nærliggende  letebrønner som begge var tørre.

Studien leder EMGS til å predikere en tørr brønn. I beste fall vil det bli gjort et lite, ikke-kommersielt funn.

Les hele historien her.

X