Tror Spirit vil bore tørt Manglende EM-respons indikerer tørr brønn for 7321/8-2S (Sandia) i Barentshavet. (c) EMGS

Tror Spirit vil bore tørt

EMGS har sett på data over prospektet Sandia i Barentshavet og sammenlignet EM-responsen i to nærliggende  letebrønner som begge var tørre.

Studien leder EMGS til å predikere en tørr brønn. I beste fall vil det bli gjort et lite, ikke-kommersielt funn.

Les hele historien her.

Newer Post
Older Post
X