Trusselen fra fremtidenTo gigantiske strukturer på grensen mot Barentshavet gir håp om storfunn i blokker tildelt i den 23. runden. Svaret kan vi få allerede neste år. Statoil er operatør på prospektet kalt Korpfjell og planlegger en letebrønn i 2017. © KUFPEC Norway

Trusselen fra fremtiden

Oljeselskaper, myndigheter og andre profesjonelle aktører vil i to dager diskutere hvordan letingen på norsk sokkel vil utvikle seg i fremtiden.

Konferansen NCS Prospects i Stavanger neste uke har foredrag fra de aller fremste spillerne på norsk sokkel, og også mange av de mest profilerte premissgiverne når det gjelder norsk sokkels fremtid.
Konferansen har vår fremtdigige letestrategi som tema.
Program.
Statoils og Aker BPs letesjefer er selvsagte på foredragslisten. Ikke minst vil det bli interessant å høre hvordan disse to selskapene ser på Barentshavet, i etterkant av tilldelingene i 23. runde, og i forkant av 24. runde.

Deltakerne på konferansen vil også få en sammeligning med britisk sokkel gjennom OGAs deltakelse og foredrag. OGS stiller forøvrig «mannsterkt», så det vil bli rikelig anlednint til å dele erfaringer med våre naboer.
Påmelding.
Statoils konsernsjef sa nylig at «the transition to a low-carbon future will be the biggest shift our modern-day energy system has eve faced». Er dette en trussel mot oljeindustrien på norsk sokkel? For å hjelpe oss å forstå dette utsagnet har vi hentet inn en foredragsholder fra Scatec Solar.
Join the crowd!
Daglige nyheter fra oljebransjen.

X