Tullow boret tørtTullow, Concedo, Petoro og Wintershall boret tørt rett sør for Johan Sverdrup-feltet.

Tullow boret tørt

Tullows brønn sør for Johan Sverdrup-feltet var tørr. Brønnen påviste ikke forventede øvre jura Draupne-sandsteiner.

Tullow Oil Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 776, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/5-6. Brønnen er tørr, skriver Oljedirektoratet.
Brønnen er boret om lag 30 kilometer sør for oljefeltet Johan Sverdrup.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen), men brønnen påtraff ikke sandstein i Draupneformasjonen.

I Skagerrakformasjonen i trias ble det påtruffet om lag 100 meter med tette bergarter og 10 meter med vannførende sandsteiner av dårlig reservoarkvalitet.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 776, som ble tildelt i TFO 2014.

Brønn 16/5-6 ble boret til et vertikalt dyp på 2319 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder (Skagerrakformasjonen).

X