Tviler seg til sterk troOljeutvinning i Barentshavet vil skape tusenvis av arbeidsplasser og milliardinntekter for Norge. Og energi til en verden som vil trenge store mengder olje i mange tiår fremover. Men teoretikerne har ikke noen tro på at leting og utvinning vil være lønnsomt langt nord. Statoil bør - blir det sagt - i stedet satse enda mer på vindkraft. At naturen ødelegges for å oppnå det grønne skiftet er ikke en problemstilling.

Tviler seg til sterk tro

Amerikansk professor er usikker på det meste, men er like fullt sterk i troen på at Norge må holde seg unna oljeleting i Arktis.

Professor Jeffrey Sachs ved Columbia University i New York har vært i Norge. Han liker ikke det han ser. Landet som grenser mot Arktis bør ikke lete og utvinne olje oppunder Nordpolen.
Det standpunktet har han tvilt seg fram til. I Aftenposten fredag 23. juni kan vi lese følgende:

  • Han «tviler på om leting og utvinning i Barentshavet vil være en god investering»
  • Han tviler på «om oljesleskapene vil finne det (oljevirksomheten) lønnsomt i fremtiden»
  • Han «tviler på at Barentshavet vil være konkurransedyktig i fremtiden»
  • Han «tviler på at Barentshavet kan konkurrere» med andre ressursområder
  • «Jeg tror Statoil kan bli ledende innen havvind»
  • Han tror ikke «markedskreftene alene vil løse klimaspørsmålet».
  • «Jeg tviler på at markedet i seg selv vil løse dette problemet, fordi markedet ikke tar fullt hensyn til de sosiale kostnadene knyttet til kull og billig olje og gass».

Derfor har han «ved mange anledninger foreslått at Statoil bør revurdere leting og utvikling i Arktis.
Tro kan som kjent flytte bjerge.

X