Uenige om Nordsjø-teknologiDet danske Tyrafeltet har vært en lønnsom affære. Men kan utnyttelse av geotermisk energi også bli det? Foto: tom jervis - Flickr: Tyra East, CC BY 2.0

Uenige om Nordsjø-teknologi

Erfaringer fra Nordsjøens borearbeid og leveransemodeller bør implementeres i fjernvarmesektoren, hvis man skal starte med geotermi. Det mener Lars Andersen direktør i offshore-selskapet Ross DK, ifølge nettstedet fjernvarme.no.
I en e-post til tidsskriftet Ingeniøren beskriver GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) det geotermiske varmeenergipotensialet som mer enn tre ganger den varmemengde, Danmark kan forvente å produsere fra olje i den danske delen av Nordsjøen.
Den teknisk tilgjengelige geotermiske varmeressursen vil i så fall kunne dekke Danmarks varmeforbruk i mange hundre år.
– Den danske fjernvarmesektoren bør se mot Nordsjøen og adoptere den organisatoriske strukturen man i mange år har benyttet seg av, hvis man skal utnytte de enorme mengder geotermisk energi som ligger under våre føtter, sa Andresen.
Visedirektøren i Dansk Fjernvarme Kim Behnke er uenig.
– Verdien av lunkent vann er bare ikke den samme som verdien av olje og gass, uttalte Behnke i et debattinnlegg i Ingeniøren.
– Like så vanskelig som det er å blande olje og vann sammen, like så vanskelig er det å sammenligne omkostninger ved utvinning av olje og utnyttelse av geotermi.
Omkostningen kan være den samme, eller lavere, ved geotermisk boring, men inntjeningsmulighetene er helt annerledes. I følge Dansk Fjernvarme risikerer kundene av fjernvarme å bli pålagt en unødvendig risiko – og pris.
– Vi vil ikke risikere at våre kunder får en ekstraregning på flere 100 millioner kroner hvis det går galt, fortsatte Behnke.
Ifølge visedirektøren er det knyttet store kostnader til ikke bare selve boringen, men også behandling av vannet i etterkant.
– Det er både store omkostninger ved å sende vann ned i undergrunnen og ved å få det tilbake. Vannet er ofte veldig saltholdig eller alkalisk, og det skal derfor behandles miljømessig forsvarlig, forklarte Behnke.
– Dessuten er det store omkostninger til pumpesystemer, og endelig skal den geotermiske varmen heves til fjernvarmetemperatur – det koster også.
Les hele saken på fjernvarme.no

X