Usikkert ressursestimatWisting ble funnet for fire år siden, i 2013.

Usikkert ressursestimat

OMV fant olje i avgrensningsbrønnen på Wisting. Men Oljedirektoratet sier foreløpig ingenting om hva dette betyr for mulige ressurser i funnet.

OMV har avgrenset oljefunnet Wisting med 7324/8-3 og funnet om lag 55 meter oljekolonne i sandsteiner av mellomjura til sentrias alder (Stø- og Fruholmenformasjonene). Støformasjonen har meget gode resevoaregenskaper, mens Fruholmenformasjonen har moderate til gode reservoaregenskaper.
Oljedirektoratet skriver i dag at ressursestimatet på Wisting-funnet vil bli oppdatert basert på evaluering av de nye brønndataene.
Før brønnen antok direktoratet at funnet inneholder mellom 140 og 500 millioner fat utvinnbar olje.
Les pressemeldingen her.

X