Utvider i vest Kart: Oljedirektoratet

Utvider i vest

Olje- og energidepartementet har lyst ut TFO 2020 som omfatter en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 36 blokker vest i Norskehavet.

Olje- og energidepartementet kunngjorde 19. juni at de lyser ut årets konsesjonsrunde for de geologisk best kjente delene av norsk sokkel – TFO 2020 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020). Dette inkluderer blokker i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

I årets runde er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 36 blokker vest i Norskehavet.

 Det var kjent allerede tidligere i år at regjeringen ønsket å utvide TFO-arealet i Norskehavet i Møre- og Vøringbassenget og de ytre delene med tilhørende marginer og platåer.

I den siste utgaven av GEO kan du lese mer om potensialet for nye, store funn i denne relativt lite utforskede og dype delen av norsk sokkel («På dypt vann» – GEO 04/20).

— Regjeringen fører en langsiktig, forutsigbar petroleumspolitikk. Å tilby næringen letearealer er en bærebjelke i dette. Nye funn er en forutsetning for langsiktig sysselsetting, verdiskaping og statlige inntekter. Jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel er derfor et nøkkelelement i vår politikk, uttaler olje- og energiminister Tina Bru.

Regjeringen påpeker i pressemeldingen at kontinuitet i leteaktiviteten er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel.

«I modne områder er nye funn viktige for å oppnå god kapasitetsutnyttelse i produksjons- og transportanlegg og for en god forvaltning av tidskritiske ressurser.»

— TFO-rundene omfatter store deler av åpnet, tilgjengelig del av norsk sokkel. Selv etter tiår med aktivitet er det fortsatt muligheter for å skape store verdier fra disse områdene. Ny teknologi og kreative ideer fra et mangfold av aktører gjør at jeg har stor tro på nye funn i områdene i årets utlysning, fortsetter Bru.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 22. september 2020 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2021.

X