Vellykket avgrensning

Vellykket avgrensning

Aker BP har avgrenset Hanz-feltet med to brønner. De bekrefter at feltet kan inneholde opp mot 25 millioner fat o.e.

Hanz ble påvist av ExxonMobil i 1997 i øvre jura reservoarbergarter (intra Draupneformasjonen sandsteiner), og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 2013. Hanz ligger drøyt ti km nord for Ivar Aasen-feltet, og feltet skal bygges ut med havbunnsrammer knyttet til Ivar Aasen.

Før brønnene 25/10-16 S, A og B ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 1,9 og 3,0 millioner Sm3 (opp mot 20 millioner fat olje) utvinnbar olje og mellom 0,3 og 0,4 milliarder Sm3 utvinnbar gass (opp mot tre millioner fat o.e.)

Hensikten med de 2 brønnene på Hanz-feltet var å  undersøke mulige tilleggsressurser i underliggende midtre jura reservoarbergarter (Huginformasjonen), redusere usikkerheten tilknyttet utstrekningen av reservoarsandsteinene og dermed minske usikkerheten i ressursanslaget for feltet.

Avgrensningsbrønn 25/10-16 S påtraff en om lag 30 meter gasskolonne og 30 meter oljekolonne i Draupneformasjonen, hvorav effektivt reservoar er til sammen om lag 20 meter i sandsteinslag hovedsakelig med god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble ikke påtruffet. En om lag 15 meter tykk vannførende sandstein ble påtruffet i den underliggende Huginformasjonen, med moderat til god reservoarkvalitet.

I avgrensningsbrønn 25/10-16 A er det om lag en 15 meter gasskolonne i Huginformasjonen i sandstein med moderat til god reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påvist. Den overliggende Draupneformasjonen inneholder til sammen om lag ti meter med tette og delvis tette sandsteinslag.

Foreløpig beregning av størrelsen på feltet ligger innenfor usikkerhetsspennet som var i ressursanslaget før boring av brønnene, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Undersøkelsesbrønn 25/10-16 B like sørøst for Hanz-feltet påtraff til sammen om lag 15 meter med tette og delvis tette sandsteinslag i Draupneformasjonen. I Huginformasjonen ble det påtruffet en om lag ti meter vannførende sandstein med moderat til god reservoarkvalitet.

Brønnen er tørr.

 

Newer Post
X