The world’s cleanest production Photo Halfdan Carstens

The world’s cleanest production

Norway is a pioneer in reducing CO2 emission from oil and gas production. That is why Norway’s technology should be exported.

Under Norsk olje og gass sin årskonferanse den 14. mars presenterte Equinor tall som viser at om alle oljeproduserende land gjør som Norge, vil verdens CO2-utslipp reduseres med 700 millioner tonn per år.

Til sammenligning injiseres 1 million tonn fra Sleipner-feltet hvert år, mens Norges samlede utslipp av CO2 er ca. 55 millioner tonn per år.

Å gjøre som Norge betyr i denne sammenhebng å redusere utslippene fra produksjonen. Tallene bak tallene viser nemlig at Norges utslipp av CO2 er halvparten enn for snittet av verden.

Derfor bør oljeselskapene argumentere for at norsk oljeproduksjon gjør nytte for seg både ved å produsere med lavere utslipp enn andre land, samt ved å utvikle ny teknologi som reduserer utslipp.

I stedet for å avslutte den norske oljeproduksjonen, og dermed også teknologiutviklingen, bør Norge eksportere teknologien til andre oljeproduserende land.

 

Newer Post
Older Post
X