Verktøy for oljeåpning

Verktøy for oljeåpning

Frp mener Oljevernsenteret kan bli et viktig verktøy for oljeåpning av LoVeSe.

Det planlagte olje- og miljøvernsenteret på Fiskebøl og i Svolvær får ei statlig bevilgning på 27 millioner kroner i 2018. På nyåret vil driften være i gang.

Frp er opptatt av at Oljevernsenteret ikke skal bli et arnested for klimaromantikere. Det uttaler Kjell-Børge Freiberg (Frp) til Bladet Vesterålen.
– I dag preges debatten av argumentasjon om sårbare områder, sikkerhet og trygghet. Vi kan diskutere om dagens beredskap er tilstrekkelig, selv om vi har verdens beste beredskap allerede. Men det er utvikling av verdens beste teknologi som gjør at utfordringene med sårbarhet kan bli løst. Har du ustyret på plass som fjerner sårbarheten, er dette argumentet borte. Og det er ingen andre plasser dette har bedre forutsetning for å bli skapt enn med utgangspunkt på Fiskebøl, sier Freiberg.
Han understreker videre at senteret skal spille en rolle i forhold til håndtering og løsninger i forhold til marin forsøpling.
– Her har man også gode forutsetninger for å lykkes. Det finnes miljøer man kan spille på for å finne løsninger i forhold til oppsamling av plast, og jeg venter at det vil bli utviklet teknologi og kompetanse som blir en ny eksportvare for Norge. Dette er et problem hele verden sliter med, sier Kjell-Børge Freiberg.
Det kommende det kommende olje- og miljøvernsenteret skal være en tilrettelegger for forskning og utvikling.
– Vi er gode på forskning og kunnskap i Norge, ikke minst innenfor oljevern. Og jeg føler meg helt sikker på at det kommer innovasjon ut av dette, så vi vil eksportere enda mer oljevernutstyr ut i verden. Oljevern er et enormt område, og anvendbart i stort omfang. Vi har sett konturene av det i Vesterålen og Hadsel, gjennom den aktiviteten som det har skapt på Fiskebøl, sier Freiberg til Bladet Vesterålen.
Les hele saken på blv.no

X