Vil ha petroleumsfrie områder

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), mener at fiskeri, havbruk og reiseliv skal ha enerett på en del arealer utenfor Lofoten.

Fylkestinget har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsfeltene Nordland VI, VII og Troms II.
– Det er gjennom en slik prosess vi får fram alle fakta, fakta som trengs for å sikre fiskeri, havbruk og reiseliv enerett på sine viktigste områder, sier Norvoll til petroarctic.no.
Fylkesrådet i Nordland er en pådriver for utvikling av petroleumsaktiviteten i nord, men politikken må sørge for rammebetingelser som sikrer ringvirkninger i hele landet. Det mener han de ikke gjør i tilstrekkelig grad i dag. Systemet er slik at Regjeringen og Stortinget vedtar Plan for utvikling og drift knyttet til de enkelte feltutbyggingene på norsk sokkel. Her legges de politiske føringene for lokale og regionale ringvirkninger.
-Ved flere anledninger i det siste året har vi sett at disse bestemmelsene utfordres av oljeselskapene, beklager Norvoll.
Fiskeri, havbruk og reiseliv er viktige drivkrefter for arbeidsplasser og verdiskaping i Lofoten.

-Vi skal utvikle landsdelen gjennom en aktiv og bærekraftig næringspolitikk. Det er åpenbart at det er enkelte steder utenfor Lofoten hvor fiskeri, havbruk og reiselivet skal ha enerett på arealene, avslutter fylkesrådsleder Norvoll.

Les hele saken på petroarctic.no

X