Vil sikre oljebransjen et langt liv

Vil sikre oljebransjen et langt liv

Satsning innen seks hovedområder skal gjøre oljeaktiviteten i Norge robust ved lave priser og i tråd med togradersmålet.

– Vi bestemte oss for igjen å gå ut til oljeselskap og andre selskap i bransjen for å høre hva de trengte fra oss. Vi ville vite hva vi kunne tilby, så bransjen var i stand å leve med en oljepris på 30 dollar og stadig sterkere krav til mindre utslipp, sa Egil Tjåland, leder ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU til Aftenbladet, gjengitt på sysla.no.
Tirsdag denne uken ble resultatene fra ett år med møter mellom akademia og oljebransjen presentert under en konferanse ved NTNU.
Rapporten, BRU21 – Better Resource Utilization in the 21st century, kan oppsummeres som seks hovedområder som skal sikre en langsiktig drift av norsk sokkel med en oljepris på 30 dollar fatet under togradersmålet.
De seks hovedområdene er digitalisering, teknologiutfordringer i Barentshavet, utvikling av olje- og gassfelt, miljøvennlig olje- og gassproduksjon, nye forretningsmodeller for oljeselskap og leverandører, og modne felt og avslutning.
Ett resultat av møtene mellom akademikerne og industrien er at NTNU skal ta initiativ til å etablere et eget senter for digitalisering innen olje- og gassbransjen.
Les hele saken på sysla.no

X