Villkattene kommer

Alle snakker om Barentshavet. Og det vil vi fortsatt gjøre. For i år skal det bores en rekke avklarende letebrønner – «wildcats» - som kan komme til å bekrefte at dette er en rik petroleumsprovins.

Alle snakker om Barentshavet. Og det vil vi fortsatt gjøre. For i år skal det bores en rekke avklarende letebrønner – «wildcats» – som kan komme til å bekrefte at dette er en rik petroleumsprovins.

Les mer her: «Et aktivt leteår i nord»

PDF Utbrett: Villkattene kommer

Bønna

Lisens 520

Operatør: Eni

Brønn: 7016/2-1 (2013)

Prospekt: Bønna

Sørvestsnagsbassenget

Boenna

7219 / 8-1

Lisens 182

Operatør: Statoil

Gammel brønn: 7219/8-1 (1992; Saga Petroleum)

Bjørnøyrenneforkastningskomplekset

Veslemoeyhoegda

Wisting

Lisens 537

Operatør: OMV

Brønn: 7324/8-1; 2013

Prospekt: Wisting

Hoopforkastningskomplekset

Wisting

Apollo

Lisens 615

Operatør: Statoil

Brønn: 2013

Prospekt: Apollo/Atlantis

Bjarmelandsplattformen

Apollo

X