Wintershall borer Antares

Wintershall borer Antares

19. mai startet Wintershall boreoperasjonen av brønn 35/11-20 S i PL248 F i Nordsjøen.

Brønnen bores av Borgland Dolphin.
Formålet med boringen er å bevise tilstedeværelse av reservoar og hydrokarboner i Heather og Brent formasjonene, utføre brønntest for å vurdere reservoarkvalitet, bore sidesteg for å se på omfang og vurdere og fastsette verdien av prospektet.
Basert på nylig funn i letebrønnen 35/11-18 Syrah er det forventet å finne olje i Antares.
Boretiden er beregnet til 47 dager ved tørr brønn og opptil 133 dager dersom det blir gjort et funn og det besluttes å utføre en brønntest og bore sidesteg. Planlagt boredyp er 4000 meter TVD.
En brønntest (DST) kan bli utført i en funnsituasjon for å kunne teste reservoarkvaliteter og grenser. Den endelige beslutningen om å teste brønnen vil være basert på kjerneprøver, wireline logging og reservoarvæskeprøver.

Fakta om PL248 F
Wintershall Norge AS: 40% (Operatør)
Petoro AS: 40%
Origo Exploration Norway AS: 20%

Les saken på petro.no

X