Wintershall utsetter Skarfjell

Wintershall utsetter Skarfjell

Olje & energidepartementet setter strenge krav til fortsatt fremdrift for utbyggingsplanene.

I følge dokumenter offshore.no har fått tilgang til må rettighetshaverne:
-Innen 16. februar 2017 skal rettighetshaverne modne frem Skarfjell-funnets utbyggingspotensiale og ta stilling til om det skal utarbeides en utbyggingsplan for forekomsten. Dersom det ikke fattes BOV innen fristen, vil tillatelsen bortfalle i sin helhet.
-Innen 16. februar 2018 skal rettighetshaverne modne frem Skarfjell-funnets utbyggingspotensiale og sende inn en utbyggingsplan for forekomsten til departementet for godkjennelse (Plan for utbygging og drift – PUD). Dersom utbyggingsplan ikke innsendes innen fristen, vil tillatelsen bortfalle i sin helhet.
Vurderer flere utbyggingsalternativer
Tidligere har partnerne vurdert en selvstendig utbygging eller tilknytning til Gjøa. En selvstendig utbygging vil ikke være mulig økonomisk, og en tilknytning til Gjøa kan være mulig. Men nå vurderes også et flytende produksjonsskip (FPSO).
Den planlagte brønnen på Skarfjell-Tail prospektet, som skal bores ila første halvår, vil kunne påvirke avgjørelsen om utbyggingen.
Les hele saken på offshore.no

X