46 år med Ekofisk Olje- og gassfeltet Ekofisk består av området de produserende feltene Eldfisk, Embla og Tor. Det omfatter også de nedstengte feltene Cod, Edda, Vest-Ekofisk og Albuskjell. I alt har Ekofisk-området bestått av 31 installasjoner. Utbyggingen av området startet tidlig på 1970-tallet og har skjedd i flere faser. Transporten av hydrokarboner begynte med bøyelasting på feltet, men fra 1975 har oljen blitt fraktet gjennom en rørledning til Teesside i Storbritannia. Gassen har fra 1977 blitt sendt gjennom en annen rørledning til Emden i Tyskland. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

46 år med Ekofisk

Vær med og spre geofaglig kunnskap - del denne artikkelen!

X