Rikest i hele verden Foto: Hjalmar Steinnes/Statens vegvesen

Rikest i hele verden

Rett under høye, spisse og stupbratte fjell har en liten bergverksbedrift klort seg fast i den lille bygda Skaland. Uttaket av verdifull grafitt, det eneste i Norge, og ett av to i Europa, ligger imidlertid under fjellet Trælen, vis a vis den majestetiske tinderekken Okshornan som vi her ser i lav vintersol. Forekomsten av det […]

Rett under høye, spisse og stupbratte fjell har en liten bergverksbedrift klort seg fast i den lille bygda Skaland. Uttaket av verdifull grafitt, det eneste i Norge, og ett av to i Europa, ligger imidlertid under fjellet Trælen, vis a vis den majestetiske tinderekken Okshornan som vi her ser i lav vintersol.

Forekomsten av det som i dag blir regnet som et kritisk mineral – altså at de er viktige for samfunnet og vanskelig kan erstattes av andre mineraler – har vært kjent siden sent på 1800-tallet. Men ingen lyktes med å få til lønnsom drift inntil prisene på grafitt steg kraftig under den første verdenskrigen.

I 2018 feiret Skaland Graphite således sine første hundre år. Det helt spesielle med grafittforekomsten i Trælen er at den har svært høye gehalter. Med 22-44 prosent karbon, og med et snitt på 30 prosent, er dette den rikeste forekomsten av krystallinsk grafitt i hele verden.

Grafitten på Skaland kan benyttes til å fremstille «mirakelmaterialet» grafén som er det tynneste og kraftigste materialet som noen gang er påvist. Grafitt hører også med til gruppen av «grønne mineraler» fordi det trengs i oppladbare batterier og leder strøm svært godt.

Grafitt

Grafitt er et industrimineral som består av karbon. I naturen finnes tre ulike grafitt-typer: krystallinsk grafitt (ofte kalt «flake»), amorf grafitt (mikrokrystallinsk) og åregrafitt (vein/lump grafitt). Grafitten som utvinnes i gruvene på Skaland er krystallinsk. Grafitt har bred anvendelse. Menigmann kjenner materialet best fra blyanter, mens bilinteresserte vil vite at grafitt inngår i anoden i batterier og brukes i bremsebånd og smøremidler. Den industrielle bruken har sammenheng med svært høyt smeltepunkt (3500 ˚C) og omfatter tilsetningsstoff i smelteindustrien og metallurgisk anvendelse. Grafitt inngår også i borevæske fordi det har god smøreeffekt på borkronen, og fordi teksturen effektivt tetter lekkasjer av borevæske inn i formasjonen.

 

X