Klare til å lenke seg fastEngebøfjellet ligger vakkert til helt nede ved Førdefjorden. I forgrunnen ser vi den idylliske Redalsgrenda der jorda i dag blir dyrket opp av kun én bonde. Engebøfjellet ligger langs fylkesvei 611, knapt 20 km vest for Naustdal sentrum, på til dels dårlig vei og en svært smal tunnel som er utstyrt med flere møteplasser. Gruvedrift krever oppgradering. Foto: Halfdan Carstens

Klare til å lenke seg fast

– Vi kjem ikkje til å gi oss for Førdefjorden, og denne driftskonsesjonen [som Nordic Mining har søkt om] er nøydd til å bli avslått. All erfaring med dumping av gruveavfall i sjø viser at det har hatt svært negative konsekvensar for livet i fjorden. Dette har vi sett tidlegare både i Jøssingfjorden og i Repparfjorden. Vi kan ikkje la katastrofen gjenta seg, seier sentralstyremedlem Ingebjørg Marie Thorkildsen i Natur og ungdom i pressemeldinga som firda.no refererer.

Organisasjonen meiner miljøkonsekvensane av gruveprosjektet er så store at Direktoratet for mineralforvaltning ikkje kan godkjenne søknaden frå Nordic Mining.

– Vi kan ikkje risikere øydelegging av natur for kortsiktig profitt, seier Thorkildsen i pressemeldinga.

«2800 menneske er klare til aksjonar mot omstridd gruve,» skriver nrk.no.

– I første omgang vil vi be direktoratet om å avvise konsesjonssøknaden. Men vi er 2800 personar som har skrive oss på liste og som er villige til å aksjonere med sivil ulydigheit, seier Leiar Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom til NRK.

X