Sprenger fjell på skolen Bildet er tatt ved pukkverket under en prøvesprengning i forbindelse med et forskningsprosjekt. Foto: Norges Geotekniske Institutt

Sprenger fjell på skolen

Solør videregående skole tilbyr anleggsteknikkelevene praktisk undervisning med eget pukkverk på eiendommen.

– Ingen andre videregående skoler i Norge har et tilsvarende pukkverk, sier Henning Olsen, avdelingsleder for Bygg- og anleggsteknikk ved Solør videregående skole ved Våler i Innlandet til anleggsmaskinen.no.

Pukkverket er fullt operativt, og i 2019 solgte de 30 000 tonn masser. Skolen har til sammen 50 maskiner, inkludert gravemaskiner, hjullastere, bulldosere, traktorer og en borerigg.

Elevene får ta del i alle aspekter rundt det å hente ut masser fra fjell, fra boring, via sprengning til uttak og prosessering i knuser og sikteverk. Da et nav på en dumper ble ødelagt, fraktet en lærer og elever dumperen til elevene ved anleggsmaskinmekanikerlinjen på Våler for reparasjon.

«Hands-on» undervisning gjør elevene godt kvalifisert i arbeidslivet, og anleggsmaskinen.no skriver at et stort entreprenørfirma nylig var på besøk ved knuseverket for å snakke med elevene. De skulle komme tilbake for å gi flere av elevene tilbud om lærekontrakt.

– Våre elever er populære ute i bedriftene, konstaterer Olsen og forteller at alle som består faget, får tilbud om læreplass i en bedrift.

Olsen påpeker at etterspørselen etter anleggsteknikere er høy i lys av all bygging av veier og jernbaner, rehabilitering og etterslep på vann- og avløpssektoren i Norge.

– Det trengs fagfolk. Vi utdanner dem, avslutter Henning Olsen.

I 2018 ble pukkverket benyttet som et testfelt for prøvesprengninger i forbindelse med arbeider med rystelsesstandarder. Bildet øverst i artikkelen er tatt i forbindelse med dette arbeidet. Les mer om dette på ngi.no.

X