Samler Norge til ett geo-rikeFoto: Arec Sokha/Pixabay

Samler Norge til ett geo-rike

Nå tar vi steget inn i fremtiden. Fullt og helt. Det skriftlige magasinet settes i hyllen samtidig som vi satser bredt på digitale medier.

Det er en tid for alt. Det er bare universet som går inn i evigheten. Selv Jorda, vår egen klode, vil til slutt blitt slukt av sola og forsvinne. Det var også en tid for GEO. 23 år for å være nøyaktig. Litt for kort, vil nok mange mene, og redaktøren er for så vidt […]

Det er en tid for alt. Det er bare universet som går inn i evigheten. Selv Jorda, vår egen klode, vil til slutt blitt slukt av sola og forsvinne.

Det var også en tid for GEO. 23 år for å være nøyaktig. Litt for kort, vil nok mange mene, og redaktøren er for så vidt helt enig.

Men nå er det like fullt ugjenkallelig slutt. Den digitale tidsalderen har innhentet oss. Vi kvitter oss med det trykte papirformatet.

For selv om vi har mange trofaste og entusiastiske lesere på papir, er produksjonen helt avhengig av inntekter. De har dessverre falt betydelig. Sammenfallet av en pandemi og et dramatisk fall i oljeprisen var mer enn vi kunne tåle.

Vi sender likevel en varm takk til annonsørene som opp gjennom årene har bidratt til at GEO har kommet til leserne regelmessig.

Vi takker også Norsk Geologisk Forening, Norsk Bergforening og Norsk Bergmekanikkgruppe som har vært trofaste støttespillere og sørget for at medlemmene har fått hvert sitt blad i posten 8 ganger i året.

Ikke minst takker vi en rekke bidragsytere fra akademi, forvaltning, industri og politikk som har gitt GEO et stort mangfold.

Når beslutningen først er tatt, åpner det for nye, interessante muligheter. For når sant skal sies, er det jo ikke et mål i seg selv å utgi et tidsskrift på papir. Papiret er kun et middel.

Målet er å nå et bredest mulig publikum med det samme budskapet som vi har formidlet gjennom mer enn 20 år.

Kort fortalt lover vi å være til stede gjennom mange av de digitale plattformene vi har etablert. Først og fremst våre egne nettsteder – geo365.no, geoforskning.no og expronews.com (med hver sine leserskarer) – men selvsagt også på sosiale medier for å sikre bredest mulig distribusjon.

Nedslagsfeltet vårt er geovitere generelt, men i høyeste grad også gruveingeniører, ingeniørgeologer og alle som anvender geologisk kunnskap i yrket sitt. Utøvere av geofagene får derved felles nettsteder å forholde seg til.

Vi tar sikte på at de digitale produktene få tildelt mer ressurser, og vi har satt oss som mål å gjøre dem bedre, både teknisk og redaksjonelt.

Med til produktporteføljen vår hører også konferanser. I 2020 har det ikke vært helt enkelt (et understatement), men – iht. vår egen selvangivelse – har vi håndtert den digitale overgangen bra. Og det virkelig morsomme er at NCS Exploration – Recent Discoveries hadde flere deltakere i år enn toppåret 2014 (før oljeprisen sank som en stein). Det inspirerer til videre innsats.

I vårt nye format håper vi selvfølgelig å nå våre gamle magasinlesere og entusiastiske konferansedeltakere, men framfor alt vil vi arbeide for å nå fram til de mange, unge «digitale» geologene som skal tjene samfunnet på en lang rekke arenaer i årene som kommer.

Takk for laget, og velkommen til våre digitale produkter!

X