3 nye overvåkingsobjekter Oversiktsbilde av det ustabile fjellpartiet Klingråket med arret fra et tidligere skred vest for det ustabile området. Stor steinsprangaktivitet og noen små adskilte blokker i øst. Foto: M.Böhme, NGU

3 nye overvåkingsobjekter

19 nye fjellpartier er risikoklassifiserte og registrert i fjellskreddatabasene til NVE og NGU.

Fjellpartiene er lokalisert i Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Kartleggingen og risikoklassifiseringen er et nasjonalt kartleggingsprogram som utføres av NGU på oppdrag fra NVE.

– Blant de 19 fjellpartiene er det kun tre fjellpartier som har behov for periodisk overvåking. Det er ingen som har behov for kontinuerlig overvåking, forteller Lars Harald Blikra, seksjonssjef i NVE.

De tre nye fjellpartiene som er satt opp med periodisk overvåking er:

En samlet oversikt, og kort beskrivelse av alle objektene, med behov for periodisk overvåking finner du her:
https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/fjellparti-for-periodisk-overvaking/

X