Det kan komme flere ras"Romeriksfjorden" er områdene med blå farge. Det er her det kan være kvikkleire. Kartografi: NGU

Det kan komme flere ras

Torsdag rådet NVE til evakuering av et område nord for Ask sentrum . Årsaken er funn av sprekker i løsmassene.

NVE vil derfor gjennomføre grunnboringer og ytterligere vurderinger av området for å vurdere om og eventuelt hvor lenge evakueringen bør opprettholdes, skriver nve.no.

I forbindelse med kvikkleireskredet ved Ask har NVE i samråd med fageksperter fra NGI og Multiconsult vurdert områdene i nærheten til skredet ved Ask, og har anbefalt evakuering deretter. Kvikkleireskredet ved Ask tilsier ikke at det er økt fare for kvikkleireskred andre steder i kommunen, skrive NVE.

Videre påpeker NVE at det på nåværende tidspunkt er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder på Romerike nå. NVE presiserer ikke hva som menes med «liten».

Vi konstaterer derfor at NVE åpner muligheten for at det skal gå nye skred langs «Romeriksfjorden».

 

X