Droner inn i kampen mot skredIllustrasjonsfoto: Drone Credit: By Vít Švajcr Dobré světlo.com (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Droner inn i kampen mot skred

Med 900 m høye fjellsider og daglige steinsprang er E16 mellom Bergen og Gudvangen en utsatt veistrekning. Nå settes droner inn i kampen.

Norges Geotekniske Institutt, NGI, overvåker deler av E16 i Hordaland og Sogn og Fjordane på oppdrag fra Statens vegvesen. Hensikten er å varsle steinskred fra rasutsatte fjellpartier, slik at vegvesenet kan sette i verk nødvendige tiltak.
Overvåkingen skjer på fem steder mellom Stanghelle og Bolstad på strekningen Bergen – Voss, pluss Gudvangen ved Sognefjorden. På alle stedene har E16 vært utsatt for steinsprang og -skred, til dels med steinblokker som har falt ned på veien, spesielt i perioder med mye nedbør.
– Fjellsidene over veien er så høye og uoversiktlige at det er umulig å sikre fjellveggen overalt. Derfor har vi inngått denne avtalen med NGI. Målet vårt er å være proaktive i de områdene der dette er mulig, forteller Harald Hauso, geolog i Statens vegvesen i Hordaland til nettsiden «Samferdsel og infrastruktur«.
Metoden som brukes for å overvåke fjellpartiene kalles interferometri, og NGI benytter et Gamma Portable Radar Interferometer (GPRI). Bakkebasert utstyr brukes ved å ta repetitive målinger. Ulikheter i radarbildet over tid kan avdekke bevegelser og forflytninger på ned til én millimeter.
Filmer med drone
– I tillegg bruker vi drone med kamera for å fotografere og gjøre filmopptak av de aktuelle fjellpartiene, forteller Kristine Helene Hetland Ekseth, som jobber med geokartlegging i NGI.
Les hele saken på samferdselinfra.no

X