Fare for nye ras Ved Li i Nittedal gikk det 16. september et ras langs en vei og ned i elva. Det er fare for nye ras i nærmeste fremtid. Den røde stjernen markerer raset.

Fare for nye ras

Kvikkleireraset i Nittedal 16. september kan utløse nye ras i nærheten, hevder geoteknikere. Et større område er evakuert.

På morgenen 16. september fikk nødetatene melding om at et jordras hadde gått langs en vei ved Li i Nittedal. Ingen kom til skade under hendelsen, men på grunn av tilstedeværelsen av kvikkleire i nærheten av rasstedet, har et større område med 25 husstander blitt evakuert.

Geoteknikere har konstatert at kvikkleire finnes både nord og vest for rasstedet. Det har også blitt tatt prøver for å avdekke eventuell kvikkleire sør for raset.

Den store evakueringssonen begrunnes med at kvikkleire blir ustabil ved overbelastning. Hvor mye som skal til, er uvisst. Om et nytt ras skulle gå, vil det ikke være tid til å komme seg unna. Derfor er det også strengt forbudt å oppholde seg innenfor det evakuerte området.

Det er Norges Geotekniske Institutt (NGI) som bistår Nittedal kommune. Ifølge NGI kan kvikkleireras raskt spre seg til nye områder, og erfaringsmessig kan det skje relativt raskt etter at det første raset har gått.

De er usikre på om rasmassene som nå ligger i Nitelva nedenfor veien bidrar til å destabilisere skråningen bak. Når elvevannet vasker bort overskuddsmassene, er det fare for at rasområdet aktiveres på nytt.

Les mer på Nittedal kommunes nettsider

X