Første delrapport om Gjerdrum-skredet i dag kl. 12 Skredgropen ved Gjerdrum. Foto: Inger-Lise Solberg 

Første delrapport om Gjerdrum-skredet i dag kl. 12 

Olje- og energiminister Tina Bru mottar i dag første del av Gjerdrum-utvalgets rapport om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Lenke til direktesending i saken. 

Det regjeringsoppnevnte Gjerdrum-utvalget har siden februar i år jobbet med å undersøke årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember. Utvalget ledes av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan. 

Ryan vil legge frem hovedfunnene i rapporten og så overlevere den til olje- og energiminister Tina Bru. 

Følg direktesendingen her: Fremlegging av rapport om Gjerdrum-skredet 

Les mer om Gjerdrum-skredet på Geoforskning.no: Kvikkleireskred – mennesker har (som regel) skylda 

Gjerdrum-utvalgets mandat er todelt. I tillegg til å undersøke årsakene til skredet i Gjerdrum, skal utvalget vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av kvikkleireskred i hele landet. Utvalget skal levere en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022. 

 

X