Frykten for et skjelv – og et nytt skred«Romeriksfjorden» består av tykke lag med kvikkleire (blå farge). Det vi ikke vet er hvordan eventuelle jordskjelv knyttet til Oslofeltet kan sette den i bevegelse. Kartgrunnlag: ngu.no

Frykten for et skjelv – og et nytt skred

Det er uvisst om et nytt stort jordskjelv i Oslofeltet kan forårsake fatale leirskred.

Det er uvisst om et nytt stort jordskjelv i Oslofeltet kan forårsake fatale leirskred.

NORSAR slår utvetydig fast at det ikke er noen sammenheng mellom to små jordskjelv på Romerike den 28. desember og kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune den 30. desember (geoforskning.no: «Ikke jordskjelv»).

De to skjelvene (styrke 1) «var så små at de ikke kunne merkes av mennesker, og dessuten for langt unna Ask til å kunne utløse leirskred. Heller ikke selve skredet slo ut på de avanserte måleinstrumentene», sier administrerende direktør Anne Strømmen Lycke.

NORSAR påpeker at det ofte er mindre jordskjelv på Romerike. Det sterkeste som er målt skjedde ved Gardermoen i 1994 og målte 4,0, mens det i 2004 var et skjelv på Flisa som målte 3,7 og i 1995 et ved Sørum som målte 3,5.

Det er verdt å merke seg at to av disse skjedde der Romeriksfjorden har lagt igjen tykke lag med kvikkleire.

Så må vi ikke glemme at det aller største skjelvet i Oslofeltet er målt til 5,4. Søndag den 23. oktober 1904 ble områdene på begge sider av Oslofjorden fra sør for Fredrikstad/Tønsberg til nord for Oslo påvirket av sterke rystelser. Episenteret lå i Kattegat ca. 25 km sør for Hvaler, men ble følt over et område på 800 000 km2, fra Namsos i nord til Polen i sør, og over heleSør-Norge.

«Senest 29. november 2000 var det et jordskjelv i Strømstad-området som kunne føles over nesten hele Østlandet. Det betyr at regionen er et aktivt jordskjelvområde,» har Dominic Lang, tidligere instituttleder for jordskjelvfare og risiko hos NORSAR, nå direktør naturfare ved NGI, uttalt.

Vi må derfor ta inn over oss at jordskjelv opp til styrke 5-6 kan skje innenfor eller tett opp til de områdene på Østlandet som er dekket av kvikkleire. Ifølge NORSAR gir ikke skjelv med denne styrken store materielle skader, men det blir ikke sagt noe om hvor store skjelv som skal til for å utløse leirskred. I etterkant av Gjerdrum-skredet kan det se ut som om det ikke er forsket på dette.

NORSAR: Oslo mangler beredskapsplan.

Fremtidige risikovurderinger av skredfare bør – slik vi ser det – inkludere muligheten for jordskjelv på størrelse med det Oslo-området opplevde tidlig på 1900-tallet, og om slike, store skjelv kan utløse ødeleggende skred.

For hvis det er noe vi har lært, er det at historien gjentar seg, også når det gjelder jordskjelv.

God helg!

HALFDAN CARSTENS

 

V Sterk Merket av de fleste innendørs, utendørs av få. Mange vekkes. Noen blir redde. Bygninger ryster gjennomgående. Hengende gjenstander svinger betydelig. Små gjenstander flyttes. Dører og vinduer svinger opp eller igjen.
VI Litt skadelig Mange blir redde og løper ut. Noen gjenstander faller. Mange hus får mindre, ikke-strukturelle skader som hårfine sprekker i mur og små skader på murpuss.

Virkningen av jordskjelv med styrke 5 og 6 er beskrevet slik av NORSAR.

 

X