Går så det griner!Foto: Geoffroy Mohn / IODP

Går så det griner!

Toktet i Norskehavet har vind i seilene. Jakten på kunnskap om fortidens vulkanske og klimatiske hendelser har så langt resultert i mer enn én kilometer med verdifulle vitenskapelige kjerneprøver.

11. august forlot boreskipet JOIDES Resolution (JR) kaia i Reykjavik på Island og satte seil mot Norskehavet.

We departed just after 1 pm local time yesterday, and have now hit the high seas where there’s quite a bit of swell.

Peter Betlem, UNIS, UiO og NCCS

Toktet utføres gjennom det internasjonale boreprogrammet International Ocean Discovery Program (IODP) som i godt og vel 50 år har gitt oss økt kunnskap om ressurser, klima, tektonikk og dynamikk på jorda.

Ekspedisjonen, som etter planen skal vare frem til 6. oktober, har som mål å gjennomføre boringer ved ni lokaliteter utenfor kysten av Midt-Norge.

Borekjernene kan over de kommende årene gi oss ny kunnskap om flere store hendelser som fant sted i «vår del» av Atlanterhavet for om lag 55 millioner år siden.

Flere norske universitetsmiljøer er representert, deriblant ved Sverre Planke, Co-Chief Scientist for ekspedisjonen, daglig leder i Volcanic Basin Petroleum Research (VBPR) og professor II ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Sverre Planke diskuterer neste boremål i skipets laboratorium. Det var munnbindpåbud de tre første ukene av toktet. Foto: Sandra Herrmann, IODP JRSO

14. august nådde boreskipet sitt første mål – Kolgahøyden. Her boret forskerne to lokaliteter og fikk hentet inn prøver av magmatiske bergarter – basalter.

Norskehavet utenfor kysten av Midt-Norge er kjent for sine utbredte, kilometer-tykke vulkanske bergarter. Vulkanismen kan sees i sammenheng med dannelsen av Atlanterhavet for ca. 55 millioner år siden der store mengder magma ble presset opp og avsatt på og under havbunnen.

På plass og borekrone på vei ned. Vi har 50 dager på oss for å bli ferdige …

Sverre Planke, VBPR/CEED

16. august: Stemningen er god etter ti dager på havet. Det er vært utmerkede værforhold, og Peter Betlem (UNIS, UiO og NCCS) sendte opp en drone for å ta noen gode bilder av JOIDES Resolution.

So far so good; good vibes onboard and the expedition is going well. With great weather and bathtub-like seas, what more could we ask for?

Peter Betlem, UNIS, UIO og NCCS

Boreskipet under gode værforhold. Foto: Peter Betlem

19. august meldte forskerne at boreskipet hadde hentet sin siste prøve fra Kolga-høyden og satte kursen nordover mot Modgunn.

The two Kolga sites have now been completed. With very exciting results. The recovery has been very good, up to 90% in some of the lava sequences. We have now been at Modgunn for almost one day.

Sverre Planke, VBPR/CEED

På Modgunn var sedimentære bergarter i fokus. De to planlagte borehullene skulle for det første samle inn høyoppløselige prøver av paleogene sedimenter, og for det andre samle prøver av gamle hydrotermale kilder.

Modgunn er en viktig lokalitet for å teste en klimahypotese som kort fortalt går ut på at den vulkanske aktiviteten som fant sted for ca. 55 millioner år siden varmet opp de sedimentære lagene under havbunnen og ledet til dannelse og utslipp av enorme mengder klimagasser.

Klimagassene kan være årsaken til den 170 000 år lange globale varmeperioden kjent som Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM).

Borekjernene fra Modgunn skal også kunne bidra til økt kunnskap om forholdet mellom utviklingen av magmatismen og hvilken effekt det hadde på miljøet.

Kartet over den midtnorske marginen viser borelokalitetene til IODP på Vøringplatået. Illustrasjon: Christian Berndt

Totalt ble 543 meter borekjerner hentet inn fra Modgunn. De bestod primært av leire, leirstein og askelag.

27. august: Vi er veldig fornøyde med resultatene til nå; det er på alle måter bedre geologi/stratigrafi/recovery enn ventet. Vi ble ferdig med siste hull på Modgunn for en time siden.

Sverre Planke, VBPR/CEED

30. august meldte Planke at skipet hadde nådd og startet boringen på neste mål – Mimirhøyden.

Ifølge Planke har Mimir vært et ønsket mål for et boretokt siden år 2000. Noe av det som gjør Mimir unik, er at bergarter som er eldre enn Atlanterhavets dannelse er eksponert i skråningen langs høyden.

JOIDES Resolution tilbrakte hele ni dager med å bore på Mimirhøyden, og Planke var svært fornøyd med resultatene. Hele 415 meter med borekjerner som omfattet paleocene og eocene sekvenser med innslag av vulkanske bergarter og askelag ble samlet inn. Også lagrekker av kritt og kvartær alder ble påtruffet.

– Målet vårt har siden 2000 vært å bore en kunnskapsbrønn på østflanken av Mimirhøyden for å studere stratigrafi, paleoklima og vulkanisme. Nå har vi sikret oss kjerneprøver fra fem vitenskapelige brønner boret under IODP-toktet, uttalte Sverre Planke.

Boring, innhenting og analysering av kjerner er en prosess som går nærmest 24/7 på boreskipet. Foto: Sverre Planke

IODP-toktet nådde en viktig milepæl under Mimir-boringene. 3. september hadde boreskipet boret seg gjennom 1,7 kilometer med sedimenter og magmatiske bergarter og hentet opp 1 000 meter med kjerneprøver.

I skrivende stund befinner boreskipet seg på Skollhøyden på Vøringplatået. Her forventer forskerne å finne flere lavastrømmer fra ca. 125 meter under havbunnen.

5. september: Hver lørdag serveres det «LavaCake» på JR.

Carlos Zarikian (IODP toktleder)

Foto: Carlos Zarikian

Toktet varer frem til 6. oktober, og på geoforskning.no kan du lese artikler og følge daglige oppdateringer.

X