Hedersbevisninger 2021 Eystein Jansen ble tildelt Brøggerprisen i 2019. Foto: Ronny Setså

Hedersbevisninger 2021

NGF oppfordrer alle sine medlemmer til å nominere personer til foreningens hedersbevisninger.

I forbindelse med Vinterkonferansen 2021 og generalforsamlingen som vil holdes hos NTNU i Trondheim 6.-8. januar, så vil det også bli utdelt de tradisjonelle hedersbevisningene til Norsk Geologisk Forening. Vi oppfordrer våre medlemmer til å begynne å tenke på potensielle nominasjoner. Frist for nominasjoner er satt til 1.10.20!

Brøgger-prisen: Prisen skal tjene som æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt.

Toffen-prisen: Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som gjennom foredrag, artikler eller på annen vis har bidratt vesentlig til popularisering av vitenskapelig forskning og faget mer generelt.

Reusch-medaljen: Prisen utdeles som en påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard, til forsker som pr. utdelingsåret ikke er fylt 36 år.

Mer informasjon om kriterier kan leses på våre sider i GEO 04/20, og på vår hjemmeside: www.geologi.no.

Alle nominasjoner sendes til ngf@geologi.no.

ANN MARI HUSÅS
Generalsekretær NGF

X