Kvikkleireskred skjer neppe på Vestlandet

Kvikkleireskred skjer neppe på Vestlandet

Østlandet og Trøndelag er beryktet. Vestlandet har sluppet fri, og det er det gode grunner til.

Østlandet og Trøndelag er beryktet. Vestlandet har sluppet fri, og det er det gode grunner til.

Det er ikke mye plass til leire i de stupbratte fjordsidene utenfor den svære grusterrassen i Eidfjord. Leira sank derfor helt til bunns i Hardangerfjorden. Den leira som tilsvarer leira i Gjerdrum ligger derfor på flere hundre meters dyp i fjordene på Vestlandet, og det er imponerende tykkelser.

I Hardangerfjorden er det opp til 240 meter tykk leire på bunnen, i Sognefjorden 270 meter, Førdefjorden 330 meter og i Sunndalsfjorden 430 meter, nesten alt avsatt i løpet av noen få hundre år under isavsmeltingen.

Så, da er vi trygge på Vestlandet? Les hele historien på geoforskning.no

X