Mener bekkeerosjon kan være skredårsakUtsikt fra Romeriksåsen over boligområdet og skredområdet sør for tettstedet Ask i "Romeriksfjorden". Foto: Halfdan Carstens

Mener bekkeerosjon kan være skredårsak

NTNU-professor mener bekker som har gravd som har gravd i området kan ha forårsaket kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune.

NTNU-professor mener bekker som har gravd som har gravd i området kan ha forårsaket kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune.

Oddbjørn Bruland, professor ved Institutt for Vatn og Miljøteknikk (NTNU) åpner for at bekker som har gravd i området kan ha forårsaket kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune .

Dette ifølge nrk.no.

Bekkene det gjelder – Tistilbekken og Tangeelva – ligger sør for boligområdet som ble rammet av skredet 30. desember i fjor, og begge ble påvirket av skredet.

Professoren er ikke med i den ekspertgruppen som nå skal vurdere årsaken til skredet (geo365.no: «Arbeidsgruppe med tre geofageksperter«). Utvalget skal levere sin første delrapport om årsakene til skredet i august 2021 og en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022.

Verken Tangeelva eller Tistilbekken var sikret før skredet gikk. Bruland finner det spesielt merkelig at Tangeelva ikke var sikret. Forklaringen hans er at bekkeerosjon i kvikkleireområder kan føre til at leiren blir mindre stabil, og at dette igjen kan føre til ras. At bekkene faktisk har gitt erosjon, bekreftes av en grunneier.

– Den har laget sine egne veier. Og den har gravd seg større svinger når det har vært flom, sier grunneieren, til nrk.no.

Tistilbekken ligger innenfor områder som NVE har vurdert å ha lav eller middels fare for kvikkleireskred, mens Tangeelva ligger innenfor et område som NVE har vurdert å ha middels fare for kvikkleireskred (se kartene under).

Relieffkart over skredområdet sør for Ask i Gjerdrum kommune. (c) Kartverket

 

 

 

 

Fra NVEs kart over kvikkleireområder i Norge. Utsnittet er det samme som i kartet over.

Gul: Lav faregrad

Oransje: Middels faregrad

Rød: Høy faregrad

X