NGU forsker på skredIllustrasjon: NGU

NGU forsker på skred

Norges Geologiske Undersøkelse skal forske på skred i Drivdalen for å forebygge skredulykker.

Ifølge Opdalingen.no skal på oppdrag fra NVE, kartlegge og forske på ulike skredtyper. Nå starter NGU et forskningsprosjekt med mål om å skille sørpeskred- og flomskredavsetninger fra andre skredprosesser på viftesystem i Norge.
– Dette for å få en korrekt tolkning av avsetningene vi kartlegger på skredvifter, skriver forsker Gro Sandøy i NGU i et brev til Oppdal kommune.

Les hele saken på Opdalingen.no

X