Norges største kartleggingsprosjektIllustrasjon: Kartverket

Norges største kartleggingsprosjekt

Kartverket skal laserskanne hele landet for å lage en ny, detaljert 3D-modell av Norge.

Målet er å lage en ny, detaljert høydemodell av Norge som blant annet kan brukes til å beregne flom- og skredfarer med større nøyaktighet.
Til sammen skal 230 000 kvadratkilometer skannes før høydemodellen er klar i 2022.
Prislappen er på rundt 420 millioner kroner, og finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sju andre departementer.
Det er Kartverket som leder kartleggingsprosjektet.
– De dataene Kartverket nå får gjennom å skanne Norge på nytt, er svært nyttige. Det er stor økonomisk lønnsomhet i det, men først og fremst er det viktig for å vite hvor vi skal bygge veier i en tid hvor vi opplever mer flom, skred og uvær, hvor skal vi bygge jernbane og hvor skal folk bo slik at det er tryggest mulig. Dette er data og kart som vil være utrolig viktige for Norge, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Foruten å kunne bidra til bedre forståelse av flom og rasfare, vil de nye dataene også kunne være til nytte innen en rekke andre fagområder, deriblant arkeologi.
Alle høydedataene blir gjort gratis tilgjengelig for utviklere og andre interesserte.
Les hele saken på kartverket.no

X