Ønsker eierskap for jordskjelv Bildet viser en seismisk installasjon med seismometer, digitaliseringsenhet og kommunikasjon. Foto: NORSAR

Ønsker eierskap for jordskjelv

Norge er det landet nord for alpene som har flest jordskjelv. Forskningsinstituttet NORSAR foreslår at naturfaren jordskjelv skal «eies» av Olje- og energidepartementet med NVE som direktorat og NORSAR som fagansvarlig.

I en pressemelding foreslår forskningsinstituttet NORSAR et samlet og styrket arbeid for jordskjelvovervåkning og forebyggende arbeid.

Konkret ønsker NORSAR at naturfaren jordskjelv skal eies av Olje- og energidepartementet med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som direktorat og NORSAR som fagansvarlig.

Ifølge NORSAR er denne løsningen kostnadseffektiv da man vil benytte NVE som godt fungerende offentlig organ, samt NORSARs eksisterende infrastruktur, systemer og ekspertise.

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) Analyser av krisescenarioer 2019, er sannsynligheten for jordskjelv i by lav, men skadepotensialet omfattende. Det risikoveide skadepotensialet er rangert på topp blant scenariene i rapporten.

LES OGSÅ: Skal overvåke Oslo i sanntid

Norge er det landet nord for alpene som har flest jordskjelv. De fleste er små, men vi vet også at store skjelv vil komme. Med økende befolkningstetthet i byene vil også skadeomfanget av et stort jordskjelv øke. De mest utsatte områdene er Nordsjøen, Oslofjorden, Vestland og Nordland samt Svalbard. Kunnskapsgrunnlaget om jordskjelv oppdateres nå ad hoc og på dugnad fra NORSAR.

Våren 2020 ble et nytt digitalt jordskjelvsoneringskart for Norge og Svalbard lansert fokusert mot å støtte dimensjonering av bygg og anlegg. Vi driver også websiden jordskjelv.no med informasjon til publikum.

I den foreslåtte modellen for eierskap og ansvar kan NORSAR bidra med å opprettholde og videreutvikle praktisk kompetanse om jordskjelv, formidle kunnskap om jordskjelv, risiko og skadepotensial, drive rådgivning til myndigheter og gi faglig bistand til kommuner, politi og andre myndigheter under en hendelse.

LES OGSÅ: Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

Med et slikt fagansvar for naturfaren jordskjelv vil Norge står bedre rustet for å forebygge skader fra jordskjelv og håndtere hendelser på en mer kostnadseffektiv måte, skriver NORSAR.

Utvalgte norske skjelv. Tabell: NORSAR

X