Permafrosten forsvinnerKart over permafrost i Norge Skjermdump: NGU Permafrost

Permafrosten forsvinner

Når permafrosten forsvinner øker faren for steinsprang og utslipp av klimagasser. Et nytt permafrostkart kan varsle om ustabile og rasfarlige fjell.

Permafrosten forsvinner gradvis i hele Skandinavia og tilbakegangen kan føre til naturkatastrofer og miljøødeleggelser ettersom permafrosten fungerer som et lim som holder fjellet sammen. Når permafrosten forsvinner, kan fjellet bli ustabilt – noe som øker sjansen for store fjellras.
I arbeidet med å få oversikt over permafrosten i Norge viet doktorstipendiat Kjersti Gisnås ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo doktorgraden sin til å utarbeide bedre modeller for permafrostkartlegging.
– Basert på en mengde målinger har vi laget en modell som skal klare å forutsi de lokale forholdene for permafrost. Ut fra dette har vi laget et kart. Dette gir oss en klart bedre oversikt over utbredelsen av permafrosten enn det vi har hatt tidligere, sier Gisnås til forskning.no.
Kartet vil ifølge forskeren være et hjelpemiddel for å finne hvilke fjell som trolig har tint de siste tiårene eller vil tine de neste årene og dermed kan bli ustabile og utsatte for ras.
Les saken på forskning.no

X