Prosjekterer Oslos nye vanntunneler Holsfjorden i Viken blir Oslos reservedrikkevannskilde. Foto: Randi Hausken

Prosjekterer Oslos nye vanntunneler

Multiconsult skal sørge for at det nye reservedrikkevannet fra Holsfjorden blir transportert fra Huseby og frem til Oslos innbyggere. Flere tunneler skal drives og én pumpestasjon skal bygges i fjell.

Per i dag forsyner én drikkevannskilde (Maridalsvannet) og ett vannrenseanlegg 90 prosent av Oslos innbyggere med drikkevann.

For å redusere sårbarheten har Oslo kommune valgt å bygge en reservevannforsyning (prosjektet Ny vannforsyning Oslo) og samtidig nye vannforsyningstunneler (Stamnettprosjektet).

Sikringen av en fullgod reservevannforsyning skal skje ved å tilføre vann fra Holsfjorden i Viken. Herfra skal det drives tunnel til et nytt vannrenseanlegg ved Huseby.

29. oktober meldte Multiconsult at de har signert kontrakt om detaljprosjektering av rentvannstunnelen som er underlagt Ny vannforsyning Oslo.

-Den nye Rentvannskontrakten kompletterer den geologiske reisen i Oslo-feltet med tunneldriving videre østover i de sedimentære bergartene helt frem til grunnfjellsgneisen ved Trosterud-Stubberud og nordover til syenittene ved Oset, sier objektleder for tunneler og bergrom, Elisabeth Grasbakken fra Multiconsult.

LES OGSÅ: Lover tryggere og mer effektiv fremdrift

Fra Huseby føres vannet i tunnel til Sagene bydel. Deretter starter Stamnettprosjektet, som skal føre vann fra Sagene til Disen og Trosterud, og samtidig fra Oset vannbehandlingsanlegg (Kjelsås) til Disen.

Illustrasjon: Oslo kommune

Det skal drives en ca. 11 kilometer lang tunnel fra Stubberud til Huseby ved hjelp av tunnelboremaskiner. I tillegg skal det drives konvensjonelle tunneler fra Oset vannbehandlingsanlegg til Disen og fra Disen til Stubberud og Trosterud.

Det skal også prosjekteres et høydebasseng med kapasitet på 50 000 m3 i fjell ved Stubberud. Det skal være en pumpestasjon i fjellet med kapasitet på 2 500 liter per sekund og flere ventilkamre av vann fra tunnelene til hovedledningsnettet i Oslo.

Multiconsult er, sammen med samarbeidspartnerne COWI og Asplan Viak, inne i det de omtaler som en hektisk fase.

-Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er Norges suverent største og mest kompliserte vann- og avløpsprosjekt, med mange ulike utfordringer sier Siv Kristin Mellgren som er oppdragsleder for den nye Rentvannskontrakten.

Begge prosjektene skal være ferdigstilt i 2028.

X