Ruster opp mot flom og skred Kvikkleireskredet ved Nittedal førte til evakuering av 25 husstander. Arbeidet med å sikre bebyggelsen bak er nå i gang. Foto: NVE

Ruster opp mot flom og skred

Store mengder snø og en kald vår kan gi stor flom de kommende ukene. Regjeringen styrker forebyggingsarbeidet med 100 millioner kroner.

– Vi er glade for denne muligheten til å kunne prioritere flere sikringstiltak med stor samfunnsnytte. Ekstramidlene vil gå til å gjennomføre tiltak som kan settes i gang raskt, samt opprettholde fremdrift på store pågående prosjekter. Mesteparten av arbeidet vil bli utført i 2020, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Regjeringen melder 19. mai at de bevilger inntil 100 millioner kroner til forebyggingsarbeid mot flom- og skredskader.

Årsaken er at det fortsatt ligger store mengder snø i fjellområdene etter en kald vår. De kommende ukene ventes det flom i vassdrag i store deler av landet.

Det har tidligere blitt satt av over 300 millioner kroner til formålet, i tillegg til 60 millioner kroner til tiltak på Svalbard. 100 millioner kroner blir nå bevilget for å dekke kommunenes kostnader knyttet til forebyggende tiltak.

– I vår prioritering har vi lagt vekt på at alle tiltakene skal ha høy nytte/kost-verdi. Vi skal blant annet sikre områder som er utsatt for flom, som for eksempel i Mjøndalen. Store deler av Mjøndalen sentrum ligger svært lavt, og ved en stor flomhendelse vil Drammenselva kunne føre til at deler av sentrum oversvømmes. Vårt arbeid vil redusere denne faren, fortsetter Lund.

Midlene vil også bli brukt til flere sikringstiltak mot kvikkleireskred, blant annnet i Rødde i Melhus kommune. Her viser geotekniske utredninger betydelig skredfare. Sikringstiltaket vil redusere skredfaren for 42 boliger, flere gårder, skole, jernbane og veg.

NVE lister opp de største tiltakene:

  • Flere store prosjekter i Mjøndalen, Drammen kommune i Viken. Ekstratildelingen gjør det mulig å opprettholde fremdrift og starte bygging av nye parseller.
  • Kvikkleiresikring på Bøle i Skien kommune i Vestfold og Telemark.
  • Kvikkleiresikring ved Li skole i Nittedal kommune i Viken.
  • Kvikkleiresikring på Rødde i Melhus kommune i Trøndelag.
  • Flomsikring av Gjerdelva i Hareid kommune i Møre og Romsdal.
  • Flomsikring på Branderuåa i Sør-Fron kommune i Innlandet.
X