Skeptiske til ny veiSkissen viser at grunnen skal stabiliseres gjennom fyllmasser og avlasting under utbygging av den nye veien. Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune

Skeptiske til ny vei

Etter skredet i Gjerdrum har planene for utbygging av ny fylkesvei over Rissa, episenteret til Norges største kvikkleireskred, blitt satt på pause.

Etter skredet i Gjerdrum har planene for utbygging av ny fylkesvei over Rissa, episenteret til Norges største kvikkleireskred i nyere tid, blitt satt på pause.

I fjor vår la Trøndelag fylkeskommune ut forslag til detaljreguleringsplan for den drøyt 6 kilometer lange veistrekningen som utgjør en del av Fv. 717 i Indre Fosen.

Planene om en ny vei har eksistert siden 1970-tallet, men fremdriften har flere ganger stanset opp. Noe av årsaken er at den nye traseen vil krysse området som i 1978 ble utsatt for Norges største kvikkleireskred i nyere tid – Rissaraset.

19 eiendommer ble tatt av skredet og én person omkom under hendelsen, som utviklet seg etappevis.

Vegmyndighetene var i 2008 nær byggestart, før raset i Kattmarka i Namdalen i 2009 ledet til nye, strengere geotekniske krav for bygging av vei i kvikkleireområder, ifølge nrk.no.

Milepælen som ble nådd for planarbeidet i fjor innebærer at det anses som gjennomførbart å bygge ny vei.

– Det er gjort hundrevis av grunnboringer. Området er svært grundig kartlagt. Vi skal få til en trygg vei, sa geotekniker i Norconsult Emil Cederstrøm til NRK i april i fjor, og medga samtidig at det er snakk om en veldig krevende utbygging.

Fra raset i 1978. Foto: Aftenposten

Mange av innbyggerne i kommunen har imidlertid vært skeptiske, og i etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum, har flere tatt til orde for at veiprosjektet ikke anses som trygt.

– Det virker som om folk gjenopplever Rissaraset etter det som skjedde i Gjerdrum. Vi syns det er naturlig nå å ta en liten pust i bakken. Det er en del spørsmål fra innbyggerne, og noen har gitt uttrykk for at de er utrygge, sier leder for næring og areal i Indre Fosen Tore Solli til nrk.no.

Nå er prosjektet satt på pause. Veien skulle ut på anbud ved årsskiftet, men Indre Fosen kommune og Trøndelag fylkeskommune har nå ifølge nrk.no holdt igjen utlysingen av anbudet.

Tirsdag denne uken kalte fylkeskommunen Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), kommunen, geotekniske konsulenter og presse til møte. Ett av budskapene, ifølge NRK, var at utbyggingen som ble gjort på Gjerdrum var etter andre geotekniske krav enn de som stilles i dag.

– Dette veiprosjektet gjøres etter de innskjerpede kravene som stilles i dag. Det er få områder som er såpass godt kartlagt som denne veistrekningen i Rissa, sier Olaf Rovik, teamleder i fylkeskommunen, til NRK.

NVE stilte seg bak fylkeskommunens betryggende budskap, og sjefingeniør ved NVE Stein-Are Strand sier til nrk.no at veiprosjektet er godt gjennomarbeidet med tanke på skredfare.

X